ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ცაიშვილი სოლომონ
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე [რესპუბლიკის სახალხო პოეტი. მისი შემოქმედება და მოღვაწეობა]
გაზეთი „საბჭოთა მასწავლებელი“, 1939,  4 მარტი

ავტორი: ცაიშვილი სოლომონი
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „ოქტომბრელი“, 1939, №1.

ავტორი: ცაცა დ-ძე (დარახველიძე)
სათაური: ყანწების ზოგიერთ ავტორს და გაზეთ „მეგობრის“ რედაქციას
გაზ. „ახალი კვალი“, 1916, 25 .05