ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ლეონიძე სიკო
სათაური: „სხივი“ ლიტერატურული-სამხატვრო კრებული
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1916, №15

ავტორი: ლომიძე გიორგი
სათაური: ეპოქის დიდი პოეტი
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1933, 5 ივლისი

ავტორი: ლუარსამიძე ვალერიან
სათაური: მდგომარეობა ლიტერატურულ ფრონტზე
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1931, №1-2.