ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ი-ანი ი. (ივანე იოსელიანი)
სათაური: გენიალური გალაკტიონი

ჟ. „თბილისი“, 1920. №1.

ავტორი: ისარი (წერეთელი) ალ
სათაური: ლიტერატურული გადაგვარება
გაზ. „სამშობლო“, 1916, 17. 04