ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ეკალაძე (ცინცაძე იაკობ) ია
სათაური: სამი ჟურნალი
გაზ. „სამშობლო“, 1916, 27. 04.

ავტორი: ეკალაძე ია
სათაური: მკითხველებს
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: ეკელაძე ია (ცინცაძე იაკობ)
სათაური: ძღვნად გალაკტიონს
გაზ. „ტრიბუნა“, 23. 01. გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი, 1922,  №1.

ავტორი: ეკელაძე ია (ცინცაძე იაკობ)
სათაური: ძღვნად გალაკტიონს
გაზ. „ტრიბუნა“, 23. 01. გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი, 1922,  №1.

ავტორი: ელიანი
სათაური: მწერლობისათვის
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, №3.

ავტორი: ეული სანდრო
სათაური: პოეზია პოეზიის გარეშე
 [ი. მჭედლიშვილისა და ი. გრიშაშვილის ლექსების, გ. ტაბიძისა და ი. გრიშაშვილის საღამოების გამართვის გამო] გაზ. „კომუნისტი“, 1921, 15 ივნისი, №84.