შუალედი - დან - მდე
 
 


ავტობიოგრაფია 10


დავიბადე 1892 წელს, [ქუთაისის ახლო] ვსწავლობდი ჯერ ქუთაისში, შემდეგ თბილისის სემინარიაში.
სამწერლო ასპარეზზე ვმუშაობ 1908 წლიდან. ვარ რესპუბლიკის სახალხო პოეტი.
დაჯილდოებული ვარ ლენინის ორდენით.
გ. ტაბიძე

[1950-იანი წლები]