შუალედი - დან - მდე
 
 


აფხაზეთის სახელმწიფო გამომცემლობას


საქართველოს სახალხო პოეტის, მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1948 წელს თქვენ მიერ გამოცემულ იქნა ჩემი წიგნი სახელწოდებით: „ზღვა ახმაურდა“, 1-ლი წიგნი.
გთხოვთ, მომავალი 1951 წლის გეგმაში შეტანილ იქნას გამოსაცემად მეორე წიგნი იმავე ფორმატისა და სტრიქონთა რაოდენობის.

გალაკტიონ ტაბიძე

ქ. სუხუმი,1-ლი ოქტომბერი, 1950