შუალედი - დან - მდე
 
 


მცხეთის რაისაბჭოს თავმჯდომარეს


სსსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, სახალხო მწერლის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


მაქვს სურვილი, დავსახლდე მცხეთაში. ამიტომ გთხოვთ, გამომიყოთ სამოსახლო ადგილი და დამეხმაროთ, როგორც ერთ ღარიბ მწერალს – სახლის აგებაში.

გალაკტიონ ტაბიძე

მცხეთა, 1949 წ., 19 ივლისი