შუალედი - დან - მდე
 
 


ხელშეკრულება მრევლიშვილთან


ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ო ბ ა

მცხეთის მოსახლე მრევლიშვილი და სახალხო მწერალი – გ. ტაბიძე ვდებთ ამ ხელშეკრულებას მასში, რომ მრევლიშვილი აქირავებს გ. ტაბიძეს ოთახს სამზარეულოთი – 400 მანეთის ქირით თვიურად, რასაც მოქ. გ. ტაბიძე – უხდის მას ყოველთვიურად ა. წ. 15 ივნისიდან სამი თვის განმავლობაში.

ხელის მომწერნი: გ. ტაბიძე

1949, ივნისი, მცხეთა