შუალედი - დან - მდე
 
 


ლიტფონდს


ძმის გარდაცვალების გამო, გთხოვთ, სესხად მომცეთ სამი ათასი მანეთი.

გ. ტაბიძე

1948, 4 ოკტომბერი