შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამს


გთხოვთ, გამომიგზავნეთ ჩემი წიგნის (IV ტ.) ათასი [ეკზემ.] ცალი – საავტორო, უკეთესი ეგზემპლიარები.

გ. ტაბიძე

[1947]