შუალედი - დან - მდე
 
 


საქ. ლიტფონდს


გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ვინაიდან მივემგზავრები სოფლად წიგნზე მუშაობის დასამთავრებლად – გთხოვთ, დახმარების სახით მომცეთ ხუთასი მანეთი.

გ. ტაბიძე

1943, 15 თებერვ.