შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


10 სეკტემბერს შუადღის 1-2 საათზე ჩემმიერ დაკარგულ იქნა შემდეგი დოკუმენტები: 1. უვადო პასპორტი; 2. სამხედრო ბილეთი; 3. ორდერის წიგნაკი; 4. საპენსიო წიგნაკი ორდენის; 5. საპენსიო წიგნაკი საქ. სოც. უზრუნველყოფის კომისარიატისაგან; 6; პურის ბარათი; 7. სასურსათო ბარათი; 8. შემსალაროს წიგნაკი.

გალაკტიონ ტაბიძე (რესპუბლიკის სახალხო პოეტი)

1942, 11 სეკტემბ.

მისამართი: ჟორესის ქ. №4. ტელ.: 3-30-55.