შუალედი - დან - მდე
 
 


საბლიტგამს


გთხოვთ, 1946 წლის საგამომცემლო გეგმაში შეიტანოთ ჩემი წიგნი „პოეზიის ხელოვნება“ (ლექსები თანამედროვე პოეზიის დანიშნულების შესახებ, ცალკე პოეტებზე. მაგ. აკაკის, ილიას, ვაჟას პორტრეტები), [Ars poetique] დაახლოებით 5-6 ათასი სტრიქონი... ასეთი წიგნი არ არსებობს ქართულ ენაზე და დიდ საჭიროებას წარმოადგენს ახალგაზრდობისათვის.

გალაკტიონ ტაბიძე

1940 წ., 6 დეკემბერი