შუალედი - დან - მდე
 
 


ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსს ამხ. გოგუას.


19 მაისისთვის – განზრახვა მაქვს, მოვაწყო სალიტერატურო საღამო ოპერის თეატრში. ეს დღე ჩემს სახელზე უკვე ჩანიშნულია და თქვენის მხრითაც გთხოვთ შესაფერ ქაღალდს – განკარგულებას.

გ. ტაბიძე (რესპ. სახალხო პოეტი, ორდენოსანი)
1940, 10 აპრილი