შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამის სტამბას


გთხოვთ, ამ წერილის მომტანის ხელით გამომიგზავნოთ ჩემი საღამოის ბილეთები.

გ. ტაბიძე

[1930-იანი წლები]