შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამის გამგეს ამხ. ბ. ბიბინეიშვილს


გთხოვთ, გამომიწეროთ „მნათობის“ №7 მასალის ჰონორარის ანგარიშში 50 მანეთი.

გ. ტაბიძე

11 ივლისი, [1926 წელი]