შუალედი - დან - მდე
 
 


ც. კ. ბეჭდვით განყოფილებას


ვინაიდან ჩემი წიგნის ბეჭდვა დიდი ხანია დამთავრდა და გასასყიდათ კი არ გამოდის სახელგამის იმ მოსაზრების გამო, რომ მისთვის საჭიროა წინასიტყვაობა, გთხოვთ, მოახდინოთ განკარგულება წიგნის გამოშვებისათვის უწინასიტყვოთ, ვინაიდან მოკლე ხანში კარგ წინასიტყვაობას ვერავინ დასწერს და ჩემი წიგნისთვისაც დიდ საჭიროებას არ წარმოადგენს.

გ. ტაბიძე

1926, 24 იანვარი