შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელმწიფო გამომცემლობას


გთხოვთ, გამომიწეროთ ჩემდამი კუთვნილი ფულის ანგარიშში 100 (ასი) მანეთი.

გალაკტიონ ტაბიძე

ტფილისი, 1925