1915

აპრილი

გალაკტიონი ცდილობს მოსკოვში სწავლის გასაგრძელებლად შინიავსკის სარეჟისორო კურსებზე სტიპენდიის მოპოვებას.