ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ჭილაია სერგი
სათაური: ლექსები სამშობლოზე
გაზეთი „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1943, 20 აპრილი

ავტორი: ჭიჭინაძე ზაქარია
სათაური: ტაბიძის პოეზიის შესახებ
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: ჭუმბურიძე გ.
სათაური: უკანასკნელი წლების სიმბოლიზმი
„სახალხო გაზეთი“, 1911, 3-6. 05