ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: კ. ნ. (კვერნაძე ნ.)
სათაური: ტაბიძის „ეპოქა“
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1930, №2.

ავტორი: კაიუს პელი (იმედაშვილი გაიოზ)
სათაური: ტაბიძე, პოეტი საქართველოსი
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927

ავტორი: კაკაბაძე სარგის
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
თბილისი, გვ. 141-142

ავტორი: კაკბაძე დავით
სათაური: მგოსანი გალაკტიონ ტაბიძე [ნახატი]
ჟ.  „თეატრი და ცხოვრება“. 1919. №12. გვ. 8

ავტორი: კალანდაძე ლავროსი
სათაური: მშობლიურო ჩემო მიწავ
გაზეთი „კომუნისტი“, სააგიტაციო ფურცელი, 1942, 21 იანვარი

ავტორი: კანდელაკი ნიკოლოზ
სათაური: გ. ტაბიძის თხზულებათა II ტომი
გაზეთი „საბჭოთა აჭარა“, 1936, 23 იანვარი

ავტორი: კასრაძე დავით
სათაური: ცისფერი მეგობრები
გაზ. „საქართველო“, 1920, 7. 01.

ავტორი: კეკელია პ.
სათაური: ქართული პოეზია (1919)
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1920. №4, ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1920. №6.

ავტორი: კლდიაშვილი დავით
სათაური: მშვენება და სიამაყე ქართული ლირიული პოეზიისა
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927; ჟ. მნათობი, 1933, №5.

ავტორი: კოროტკოვა ე.
სათაური: გ. ტაბიძე, როგორც სოციალისტური რევოლუციის პოეტი
„სალიტერატურო გაზეთი“  (ქუთაისი, ერთდროული). 1941, მაისი

ავტორი: კუპრაშვილი ვ.
სათაური: საყვარელ პოეტს [ლექსი]
გაზეთი „საბჭოთა მასწავლებელი“, 1939, 4 მარტი, №19, გვ. 3.