ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ა. ბ-დი
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზეთი „კოლექტივიზაცია“, 1933, 6 ივლისი

ავტორი: ა. ე. (ასტვაცატუროვი ერემია)
სათაური: გალაკტიონის ლექსები
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1937, 10 ოქტომბერი

ავტორი: აბ-ელი (აბაშელი ალექსანდრე)
სათაური: ყვითელი ფოთოლი
გაზ. „შადრევანი“, 1915, 19. 01

ავტორი: აბაშელი ალექსანდრე
სათაური: აკაკის შარავანდედი
ჟურნალი „მნათობი“, 1935, №2.

ავტორი: აბაშელი ალექსამრე
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზ. „თემი“, 1915, 26. 01.

ავტორი: აბაშიძე გრიგოლ
სათაური: პოეტი და ოქტომბერი
გაზეთი „კომუნისტი“, 1936, 4 იანვარი

ავტორი: აბაშიძე ირაკლი
სათაური: ქართული მწერლობის აღმავლობის წლები
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1941, 10 მარტი

ავტორი: აბრამიშვილი მიხეილ
სათაური: ღამის მგოსანი
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1915, №№28, 29,32,35

ავტორი: აბულაძე სავლე
სათაური: სახალხო მწერალი გ. ტაბიძე
გაზეთი „მებრძოლი უღმერთო“, 1933, 10 ნოემბერი.

ავტორი: აბულაძე სავლე
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძეს [ლექსი]
გაზეთი „საბჭოთა მასწავლებელი“, 1939, 4 მარტი, №19, გვ. 3.

ავტორი: აგარელი (ციცქიშვილი) გობრონ
სათაური: თეთრი რონდელი; სიჩუმის დღეებიდან (მწუხარე გალაკტიონს); სინანული ჩემზე; მკრთალი მელანქოლია [ლექსები]
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, 1922. №3.  გვ.2.

ავტორი: არიმათიელი (იმედაშვილი იოსებ)
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1915, № 2

ავტორი: არიმათიელი (იმედაშვილი) იოსებ
სათაური: თეთრი მეფე
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1920,  №8.

ავტორი: ასათიანი ლევან
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზეთი „მუშა“, 1938, 22 დეკემბერი

ავტორი: ასტვაცატურობი (ქარელიშვილი), ერემია
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძის ლექსების ახალი წიგნი
ჟურნალ „მნათობი“, 1936,  №4.

ავტორი: ასტვაცატუროვი (ქარელიშვილი) ერემია
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1933, 6 მარტი

ავტორი: ასტვაცატუროვი (ქარელიშვილი) ერემია
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „ჩვენი თაობა“, 1938, №12.