შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ბევრი რამ მაქვს მე თქვენთან...


ბევრი რამ მაქვს მე თქვენთან
საძმო, საამხანაგო,
რკინიგზელთა შვილების
პიონერთა ბანაკო!

პირველი - მშვიდობაა,
რომ ცხოვრება განაგო,
რკინიგზელთა შვილების
პიონერთა ბანაკო!

პირველი - სამშობლოა!
ხმა გზათა და დიზელთა,
პიონერთა ბანაკო,
შვილნო, იმ რკინიგზელთა!

პირველი - ყელსახვევი,
მზემ წითლად რომ შეამკო,
რკინიგზელთა შვილების
პიონერთა ბანაკო!

პირველი - მეზობლობა,
სიახლე ყვავილების,
პიონერთა ბანაკო,
რკინიგზელთა შვილების!

პირველი - თქვენი ნაზი
და გულწრფელი ძახილი,
როს თქვენს არეს სახალხო
მგოსნის ისმის სახელი!

ბევრი რამ მაქვს მე თქვენთან
საძმო, საამხანაგო,
რკინიგზელთა შვილების
პიონერთა ბანაკო!

1955 წლის 12-20 აგვისტო
წყნეთი