შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * რუსთაველის ენას სწუნობს...


რუსთაველის ენას სწუნობს,
ჩიქოვანის ენით ჭყავა.
ნოლს ნოლობა მოუწონა,
არნოლდობაც განისხვავა.

დიდუ, ჩქიმი ცოდვა, ვა, ვა!
არნოლდ ჩიქორთულობავა!

VI. 1951