შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ვიყავ ჭკვიანი...


ვიყავ ჭკვიანი, გავხდი კრეტინი:
ამწეველია ტემპერატურის
ასეთნაირი ბიულეტენი -
ახლად შემოსულ ლიტერატურის....

1951