შუალედი - დან - მდე
 
 


ახალგაზრდებო!


ახალგაზრდებო!
გვირგვინოსნების
ჩვენ მიგვაქვს დროშა
დიდი მგოსნების,
დროშა სამშობლოს
სიყვარულისა
და უმაღლესი
პატიოსნების.

დროშას ზე ააქვს
და ეფრთოსნება
მშრომელი ხალხის
საქმე, ოცნება.
ყველაფერს ქვეყნად
მზეებრ ანათებს
ისევ და ისევ
პატიოსნება!

[1951 წლის 6 ნოემბრამდე]