შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * აგერ ძველისძველი...


აგერ ძველისძველი
მოჰქრის ცხენისწყალი,
მისი გადმოტეხა
ჰგრძნობ, რომ მეხურია.
ხობი მშვენიერი,
ხობი საოცარი -
იგივ აბაშაა,
იგივ ტეხურია.
გასაოცარია,
უღელტეხურია!

1951