შუალედი - დან - მდე
 
 


ერთი ბაღდათელი ქალი


ხმაურობდა, მჩქეფარებდა,
მღელვარებდა ხანისწყალი,
შენ იდექი ზვირთთა კიდეს, -
„ერთი ბაღდათელი ქალი“.

1951 წლის 5 მარტი