შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * წავიკითხე შენი ლექსი...


წავიკითხე შენი ლექსი,
იმედაძე გრიგოლ,
ქვე შე კაცო, ასე უცებ
კი არ უნდა ბრიგო.
ლექსი ჭრელად შეგიმოსავს,
როგორც რიგოლეტო...
რითმაც გაგიწბილებია...
Можно ль, Григол, это!

[1948 წელი]