შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * გმადლობთ, უფალო...


გმადლობთ, უფალო, რამეთუ მოგვეც
სასიამოვნო სადილი ესე -
რათა განგვაძღე - და ამის შემდეგ
ტახტს განშორება შენ დაგვიწესე!

23. VII. 1948