შუალედი - დან - მდე
 
 


შოვიდან ისარმა სხეპა მოადინა


ცხოვრებამ თუმც ბევრი ცრემლი დამადინა,
შოვიდან ისარმა სხეპა მოადინა!

ჩემთვის იმ ხვამლიდან სხივმა მოადინა,
შოვიდან ისარმა სხეპა მოადინა!

რის ვენა, პარიზი, ლონდონი, ათინა -
შოვიდან ისარმა სხეპა მოადინა!

გულს ოდეს სამშობლო მოეთინათინა,
შოვიდან ისარმა სხეპა მოადინა!

სხეპა მოადინა, სხეპა მოადინა,
მტერს და მოღალატეს ბოლი აადინა!..

[1948 წლის 10 თებერვლამდე; 1950 წლის 14 სექტემბრამდე]