შუალედი - დან - მდე
 
 


საბოდიშო ლექსი იმის გამო, რომ ვერ ვესწრები ყაზბეგის დღეებს


ყაზბეგის დღეებს, მზიან დღეებს რომ ვერ ვესწრები -
მსაყვედურობენ ხეივნები და ორკესტრები.

ხევის დიდებულ ბეთჰოვენის - გზაა დღეობის,
ჩამოჰკრეს ზარი ახალი მთის, ახალ ხეობის!

აივსებოდა ეს მიდამო, მე ხომ ვიცოდი -
მრავალთ-მრავალი მაყვალათი და ელისოთი.

არ შესჩივლებენ ხომ ისინიც ბედს - უბედობას
თუ რომ უსაქმო მომხსენებლის ასცდნენ ყბედობას.

უგრძელეს ენის ოპტიმიზმით, თავმობეზრებით,
ო, მებრალებით, იმ მალაყებს ვინაც ესწრებით!

1948 წლის 26 სეკტემბერი