შუალედი - დან - მდე
 
 


ნახვამდის, 1953 წლამდის


თუ ეს სინათლე არ იქცა ღამედ,
გზებით - ნათელით თუ ირიბებით,
ჩვენ ათას ცხრაას ორმოცდაცამეტ
წელს, აქ მეათედ შევიკრიბებით.

[1948 წლის აგვისტო]