შუალედი - დან - მდე
 
 


რა კარგია, სამშობლოვ


რა კარგია, ჯვარის კლდევ, ხედვა შენი მზიანი,
მთა და ბარი შენია, ჩემთვის ალერსიანი.

რა კარგია, სამშობლოვ, წინაპართგან ნათესი
აზრით ასე რომ ბრწყინავ, დიდზე უდიადესი.

რა კარგია, სამშობლოვ, რომ არაგვის კიდეზე
მომავალი ჩვენია - დიდზე უუდიდესი.

1948 წლის 24 მაისი