შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * თევზმა თევზს უთხრა...


თევზმა თევზს უთხრა:
    რა გითხრა, იცი?!
დაიძარ ცოტა,
    იქით მიიწი.
მან უპასუხა:
    სად წავალ, აბა,
ვიხრაკებითო
    ორივ ერთ ტაფას.

1948 წლის 30 აპრილი