შუალედი - დან - მდე
 
 


ახალი მწერლობის ანთოლოგია. 1948. წიგნის გვერდი 381


მშვენიერ ყდაში, კარგ ქაღალდებზე სუფთად წყობილი
წიგნი ლამაზი გამოვიდა... ვარ კმაყოფილი.
სამას ოთხმოცდაერთგვერდიან წიგნს არ აქვს ფასი,
თუმც სამას ოთხმოცს მიაწერა ფრანგული L-ასი.

[1948]