შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * თითქო მთიდან ნიაღვარი...


თითქო მთიდან ნიაღვარი
გაზაფხულმა გამოდენა -
ქანდაკება, წიგნი, წიგნი
და მნახველი ამოდენა!
არ მინახავს მე ამგვარი
დიდებული გამოფენა.

1948
მუშტაიდი