შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ნუ გვინდა ეს ღრიანცელი!..


ნუ გვინდა ეს ღრიანცელი!
მოდი, მოვწიოთ თუთუნი.
ეგებ ოცნების მდინარეთ
მოგვესმას შორი დუდუნი!

1948