შუალედი - დან - მდე
 
 


ო, ხეო სიმართლისაო


ო, ხეო სიმართლისაო,
დარგულო ჩემის ხელითა,
ერთის რამის ვარ მთხოვნელი:
იზარდო მაღალ წელითა.

გეცოცხლოს მაგარ ფესვითა,
ფესვითა მკვიდრ-ნათელითა,
გეცოცხლოს მაღალ მხრებითა,
სივრცეზე გადაწვენითა.

ო, ხეო სიმართლისაო,
დარგულო ჩემის ხელითა,
შეგყურებ და ჩემი გული
სავსეა დიდის ლხენითა.

1948