შუალედი - დან - მდე
 
 


გრ. და ირ. აბაშიძეებს


გული მომიკლა
მე თქვენმა ჩაგვრამ,
დაფნის გვირგვინი
გწყურიათ... მაგრამ...
თავი განთქმული
ადრე მოტვლეპით
ღირს არს შევამკოთ
დაფნის ფოთლებით?

[1947, სექტმებერი]