შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ჟინიანი ჭაბუკი...


ჟინიანი ჭაბუკი -
ჩემს კარს შემოეჩვია,
იმის გულწრფელობაზე
ჩემში დიდი ეჭვია.
რაღაც ორაზროვანი
იდეების მღეჭვია.

[1947 წლის შემდეგ]