შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * დღეს, როდესაც წყნარია...


დღეს, როდესაც წყნარია
მშობლიური ბუნება,
რაღაც სულსხვაგვარია
ელგუჯას დაბრუნება.

[1947]