შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * სიახლე დღეთა ესევითარი...


სიახლე დღეთა ესევითარი,
საქართველოში მკვიდრი ვით არი,
რა ბედნიერი და რა მდიდარი
გვექნება წელი - თქვენ ნახავთ, ნახავთ!
                       დადგება დარი,
                       რჩეულებს მიზნად რომ დაუსახავთ!

მოვნახოთ ძმები, მოვნახოთ დები.
გავფრინდეთ! ჩვენ ხომ გვასხია ფრთები,
გადავიაროთ ზღვები და მთები.
გადავარღვიოთ სივრცე, დროება.
                       ნუ დაფიქრდები:
                       ვერას დაგვაკლებს ამაოება!

არასდროს, ძმებო, არ ევარგება -
დროსთვის საკადრის პასუხთ არ-გება,
წუთი ამაოდ ნუ იქარგება -
უმოქმედობა-მძინარებაში:
                       არ იკარგება
                       წუთიც კი ჟამთა მდინარებაში!

ვაჟკაცს თუ გული აქვს, მთმენი ჭირის,
სამშობლოსათვის დღე-განაწირის,
დაკარგვას ქვეყნად ნურავინ სტირის:
რჩება სახელი, რჩება დიდება,
                       და მზე იმ გმირის
                       სამარიდანაც ამობრწყინდება!

1947 [იანვარი]