შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მოწმეა რბევის და თარეშის ხვადგურის...


მოწმეა რბევის და თარეშის ხვადგურის
ბინდბუნდი საზიზღარ რკინიგზის სადგურის,

აგზავნის სადღაცა კუბოებს - ვაგონებს
და მათი კივილი იმ დღეებს მაგონებს,

როდესაც ამ გზებზე გაეკრა ვაება...
ნუთუ ის კივილი ლიანდაგს ჩაება?

[1924]