შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ელვარე და ლომფერი...


ელვარე და ლომფერი
იყო ცხრა ოქტომბერი,

მაგრამ თვალმა დათვალა,
მზე ბევრი და ცხრათვალა...

ოჰ, მზით გადანაცხარო,
ცხრამუხა და ცხრაწყარო!..

რუსთაველი - ხანია,
ისიც ცხრა ანბანია...

ვნება იყო ღვარული
ჩემი ცხრა სიყვარული.

ოდეს გნახე, ლომფერი
იყო ცხრა ოქტომბერი.

[1924]