შუალედი - დან - მდე
 
 


აღავსე, მზეო!


აღავსე, მზეო,
ეს შემოდგომა
ნაყოფით, რასაც
ვთვლით და ვერ ვითვლით,
დამავალ შუქის
ფერთა მოდგომა,
ტოტთა სიუხვით,
ფერთა სიყვითლით.

რომ ამაყობდეს
მოწევის დროით
შრომა დიადი,
შრომა საზეო.
ვენახთა ხვავით,
ყანის ოქროთი,
ეს შემოდგომა -
აღავსე, მზეო!

[1946 წლის 5 ოქტომბერი, საღამო. კინო; 1951 წლის 6 ნოემბრამდე]