შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-483-ი; გალაკტიონი უცნობებთან. შოვი, აგვისტო, 1947 წელი