შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-420-ი; ვანი, 9 ივლისი, 1955 წელი