შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-356-ი; გალაკტიონი თრიალეთის საძოვრებზე მესხეთ-ჯავახეთი, 29 ივლისი, 1955 წელი. ფოტო ვახტანგ გურგენიძის