შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-455-ი; გალაკტიონი ვანათის არხის სათავესთან 1952 წელი