შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-262-ი; გალაკტიონის შეხვედრა მასწავლებლებთან სოხუმი, 1947 წელი