შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-291-ი; გალაკტიონი და გიორგი ლეონიძე ჩარგალი, ვაჟაობა, 14 აგვისტო, 1955 წელი